Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği, Odaklı Grup ve Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği tarafından I. düzenlenen zirve ile hedefimiz her yıl mayıs ayında bu etkinliği geleneksel hale getirerek Tesislerin Yönetiminin önemini vurgulamaktır. Bu nedenle her yıl mayıs ayının üçüncü çarşambası kutlanan Dünya Tesis Yönetim Gününü bütün bir haftaya yayarak çeşitli eğitimler ile sektörel bilinci artırmayı arzuluyoruz.

Çok değerli akademisyenlerin davetli olduğu zirvede, yönetim alanında uluslararası başarılara imza atmış sektör temsilcileri, yöneticiler, liderler ve sizler en önemli misafirler olarak yer alacaksınız. Kendisine bu yolu kariyer olarak seçmiş genç mühendisler, tesis yöneticileri, idari yöneticiler ve yeni mezunları özellikle aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız.

Bu Zirve Neden Önemli;
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre Türkiye’de 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren binaların %5 yerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir. Bu uygulama 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplam yapı inşaat alanı 2.000’den büyük binalar için geçerli olacak ve bu kapsamda yeni yapılacak
binaların enerji performans sınıfının en az B veya daha iyi olmasının yanı sıra yerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı zorunlu tutulacaktır. Yeni yönetmeliğe göre sadece inşaat aşamasında kullanılan malzeme değil, yaşam başladıktan sonra binaların işletim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyerek LED aydınlatma kullanılması, mekanik sistemlerde yüksek enerji verimli sistemler kullanılması ve bu sistemlerin yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenmesi öngörülmektedir.

Binaların yapım aşamasında tesis yönetim danışmanlığının mecburi hale gelmesinin öneminin vurgulanacağı zirvede başlıca konular aşağıdaki şekilde planlanmaktadır. Siz değerli sektör temsilcilerinin bizlere ulaşması ve önerilerini sunması ile mükemmele ulaşacağımıza inanıyoruz;

1. Tesisler İnşaat Aşamasında iken Sürdürülebilir Mimari Yaklaşımlar

2. Sıfır Enerjili Binaların Sürdürülebilirlik Kapsamında Uygulama

3. Tesislerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi

 a. Kapalı ortamların hava kalitesi

 b. Doğal havalandırmanın önemi

 c. İklimlendirme Sistemleri ve İnsan Sağlığı

4. Tesislerde Sürdürülebilir Afet Yönetimi

 a. Yüksek Katlı Binalarda Yangın

 b. Deprem Koordinasyonu

 c. Afet Yönetiminde BIM Uygulamalarının Önemi

5. Tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

6. Sürdürülebilir Tesis Kapsamında Peyzaj Uygulamaları ve İyi Uygulama Örnekleri